Helle Friis Knutzen

Kommunikasjonsrådgiver

Avdeling for kommunikasjon og marked
Campus Bø (2-364)
Kommunikasjonrådgiver med ulike fellesoppgaver, hovedansvar for kommunikasjonsteamet knyttet til HS, rekrutteringsmedarbeider i teamet knyttet til Handelshøyskolen og et ekstrablikk på de som skjer på campus Bø.

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Rekruttering
  • Kommunikasjon
  • Sosiale media
  • Studieveiledning
  • Administrasjons-, organisasjons- og utviklingsoppgaver innenfor høyere utdanning
  • Eksamensorganisering

CV

83-86: Drammen videregående

86-87: Heltidsjobb i Radio Spiralen, Drammen

87-89: Øk/ad. Telemark distriksthøyskole

89-94: Cand.mag og arbeid med master sosialøkonomi, Universitetet i Bergen

93- dd:Ulike arbeidsoppgaver ved Telemark distriktshøyskole, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Sørøst-Norge

2012: Master i offentlig politikk og ledelse, Universitet i Agder. Tema for masteroppgave: Forskningsledelse