Henning Tollefsen

Henning Tollefsen

Seksjonssjef

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for digital organisasjonsutvikling
Campus Vestfold (G4-52)
Henning har fra 1/1-2017 ansvar som seksjonsleder for Seksjon for digital organisasjonsuvikling. Han har vært i flere deler av organisasjonen og med flere roller. Utgangspunktet var lærerutdanningen som høgskolelektor innenfor IT-fag. I 2004 og 2005 var han sterkt delaktig i utviklingen av studiet i Informasjonssystemer og IT-ledelse ved Handelshøgskolen og fakultet og samfunnsvitenskap. I 2013 og deler av 2014 ble han satt til å lede prosjektet med å implementere ny web og intranettløsning ved HBV. Han har tidligere vært prosjektleder for blant annet portalprosjektet ved Høgskolen i Vestfold i perioden 2008-2010. Han var også prosjektleder for webløsningen for Høgskolen i Sørøst-Norge.

Ansvarsområder

 • Integrasjoner
 • Prosessutvikling
 • Kvalitetssikring
 • Portal
 • Webtjenester
 • Tjenestekatalog
 • IT-sikkerhet (koordinerende ansvar)
 • Prosjektdeltakelse
 • Prosjektledelse

Kompetanse

Kompetanseområder:

 • IT-ledelse
 • Prosjektledelse
 • IT-strategi
 • Organisasjoners bruk av IT
 • Informasjonssystemer
 • Databaser
 • Web-usability
 • Brukerlighet
 • Bruk av Learning Management Systems generelt
 • Fronter

Prosjekter:

 • Evaluering av bærbarprosjektet i videregående skole, Vestfold fylkeskommune
 • Rådgiver for bredbåndssøknader i Forskningsrådet 2006
 • Bidragsyter til "Bredbånd til hele Vestfold" - bredbåndsprosjekt i regi av 12K og Vestfold fylkeskommen, sammen med PwC
 • Prosjektleder for .hive.no
 • Prosjektleder for virksomhetsporal-prosjektet ved HiVe.
 • Prosjektleder for virksomhetsportal for HBV

 

CV

Utdanning:

 • Høgskolekandidat i Informatikk
 • Personaladministrasjon
 • Økonomi og administrasjon
 • Studium i administrasjon og ledelse.
 • Cand. merc fra Høgskolen i Buskerud innen Informasjonssystemer og IT-ledelse

Arbeidserfaring:

 • Høgskolelektor 2000-2005 ved Høgskolen i Vestfold, avdeling for lærerutdanning
 • Høgskolelektor 2005- ved Høgskolen i Vestfold, fakultet for Økonomi og ledelse
 • Prosjektleder portalprosjektet 2007-2010
 • Prosektleder portalprosjektet 2013-18

Publikasjoner