Henrik Bøhn

Førsteamanuensis i engelsk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-36)
Jeg underviser i engelsk og engelsk didaktikk på videreutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet, samt Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). I tillegg veileder jeg bachelor-, master- og PhD-studenter innen fagområdene engelsk språk og litteratur og engelsk didaktikk. Jeg holder også eksterne foredrag om interkulturell kommunikasjon for diverse målgrupper. Mine forskningsinteresser omfatter vurdering, språkinnlæring og metakognisjon.

Ansvarsområder

  • Emneansvarlig for emnet PPU - fagdidaktikk: Engelskdidaktikk 
  • Emneansvarlig for emnet Tekst og skriftlig kommunikasjon 
  • Emneansvarlig for emnet Språk og muntlig kommunikasjon

 

Kompetanse

Engelsk didaktikk, engelsk språkferdighet, interkulturell kommunikasjon.

 

CV

Praksis:

2017-dd.:    Førsteamanuensis i engelsk og engelsk didaktikk ved høgskolen i Sørøst-Norge.

2016-2017: Høgskolelektor i engelsk og engelsk didaktikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

2001-2016: Høgskolelektor i engelsk og engelsk didaktikk ved Høgskolen i Østfold.

1999-2001: Lektor i engelsk ved Kalnes videregående skole, Sarpsborg og Sonans PrivatGymnas, Fredrikstad.

1997-1998: Lektor i engelsk ved Rjukan videregående skole, Rjukan.

 

Utdanning:

Doktorgrad (PhD) i engelsk fagdidaktikk, Universitetet i Oslo (2016).

Praktisk-pedagogisk utdanning, Høgskolen i Østfold (1999).

Engelsk hovedfag (master), Universitetet i Oslo (1997).

Cand. mag. (bachelor) med fagene engelsk mellomfag, tysk mellomfag, statsvitenskap grunnfag, Høgskolen i Østfold og Telemark distriktshøgskole (1994).

 

Publikasjoner

Se Christin og ResearchGate.