Henrik Lando

Professor II

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike ()