Hilde Hovda Midje

Hilde Hovda Midje

Offentlig sektor PhD

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/helsefremmende-arbeid-i-narmiljo-henar/

Medlem av forskningsgruppe​ Helsefremmende Nærmiljøarbeid 

PhD-kandidat/Offentlig sektor PhD

 

 

 

Kompetanse

Master i Helsefrememnde Arbeid

Fysioterapeut

 

 

CV

Publikasjoner