Hilde Johnsen

Rådgiver

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Adm, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Notodden (S-425)
Koordinator Etter- og videreutdanningsenheten (EVU) ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Ansvarsområder

Ansvar for å tilrettelegge for eksternfinansiert virksomhet innenfor Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Ansvar for utvikling av studieportefølje for videreutdanninger (Kompetanse for Kvalitet, Kompetanse for fremtidens barnehage, Lærerspesialistordningen og regionale videreutdanninger) og betalingsstudier som tilbys ved fakultetet.

Ansvar for å tilrettelegge ut mot vår region innenfor de nye ordningene: desentralisert ordning (skole) og regional ordning (barnehage).

Kompetanse

Prosjektledererfaring fra prosjektsamarbeid mellom skole og næringsliv i praktiske undervisningsprosjekter. Erfaring med oppbygging og gjennomføring av praktiske undervisningsopplegg i forhold til kompetansemålene i ramme- og læreplanen fra barnehage til videregående skole. Lang erfaring innenfor kundeservice og salg.

CV

Publikasjoner