Hildegunn Myra Røssum

Økonomirådgiver HS

Økonomiavdelingen
Seksjon for økonomitjenester
Campus Porsgrunn (B-272D)
Økonomirådgiver tilknyttet Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ansvarsområder

Ansvar for følgende oppgaver ved Institutt for helse,- sosial- og velferdsfag, Senter for omsorgsforskning og Administrasjonen 

  • Budsjett
  • Rapportering/prognoser
  • Regnskap
  • BOA 

Kompetanse

  • 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon (fullført 2013)

CV

Publikasjoner