Ina Lund Svendsen

Saksbehandler reise / utlegg HS og HH

Personal- og organisasjonsavdeling
Seksjon for lønn og personaltjenester
Campus Vestfold (G4-37)

Ansvarsområder

 

  • Kontroll av reiseregninger og utlegg HH og HS.
  • Registrering av reiser og utlegg for eksterne
  • Brukerstøtte Ansatt Selvbetjening, DFØID
  • Registrering av nytilsatte / IDBANK
  • Jubileer / Markeringer
  • FS endringer for ansatte

 

 

Publikasjoner