Ineta Deksne

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-121)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner