Inge Johnny Vinje

Førstelektor Emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-33)