Ingeborg Tveter Thoresen

Førstelektor emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C3-15)