Inger Johanne Huse

Seniorkonsulent

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Seksjon for eksamen
Campus Vestfold (B1-19)
Inger Johanne Huse. Seniorkonsulent. Studieavdelingen Seksjon for eksamen. Plass-TV ved studiested Campus Vestfold for tjenestemannsorganisasjonen PARAT

Ansvarsområder

  • Eksamenskonsulent, Campus Vestfold
  • Eksamensansvarlig: Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Campus Vestfold
  • Saksbehandler for begrunnelser og klager for HE

 

CV

Publikasjoner

https://docplayer.me/2555340-Skrivefrukter-fem-artikler-fra-hogskolens-kompetansehevingskurs-2004-redigert-av-dagrun-skjelbred-og-bente-aamotsbakken.html

Inger Johanne Huse: Livskunst - kunsten å takle livets utfordringer