Inger Margaret Oellingrath

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-133)

Ansvarsområder

Undervisning/veiledning i naturvitenskapelige emner (anatomi, fysiologi, biokjemi), kosthold, ernæring og helse: bachelor sykepleie, helsesøsterutdanning

Forskningsfelt: Kosthold, livsstil og helse

Prosjektleder "Helse og livsstil i Telemark", samarbeid med STHF

Faglig ansvarlig delprosjekt i Telemarksstudien: "Livsstilsrelatert helse i Telemark. Livsstil, arbeidsevne og livskvalitet" (PhD-prosjekt, samarbeid med STHF)

Forskningsgrupper:

 • Forskningsgruppe Telemarksstudien, delprosjekt STHF
 • Oppvekst og utdanning
 • HELP

 

 

Kompetanse

Utdanning, se CV under

Forskning innen kosthold, livsstil og helse, kvantitative metoder

Undervisning og formell veiledningskompetanse (UH-ped, PhD veiledning)

Forskningsledelse

CV

 1. Cand. agric. 1983, Norges Landbrukshøgskole (NLH, nå NMBU), studieretning Næringsmiddelfag
 2. Dr. Scient (PhD Sc.) i landbruksvitenskap: PhD hovedfag/avhandling: næringsmiddelteknologi med ernæring, (NLH) 1987
 3. Forskningsassistent, Norsk institutt for næringsmiddelforskning, Ås. 1987-88 
 4. Forsker, prosjektleder og forskningssjef i TINE, Norske Meierier: 1988-95.  
 5. FoU-leder, Fellesadministrasjonen, Høgskolen i Telemark 01.02.95-01.02.00. Aministrativ forskningsledelse og koordinering, sekretær for høgskolens forskningsutvalg.   

 6. Førsteamanuensis fra 01.02.00 - . Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Høgskolen i Telemark/Sørøst-Norge, Universitetet i Sørøst-Norge 

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner ved Høgskolen i Telemark/Sørøst-Norge, Universitetet i Sørøst-Norge:

 1. Oellingrath IM, De Bortoli MM, Svendsen MV, Fell AKM (2019)."Lifestyle and work ability in a general working population in Norway – a cross-sectional study". In press. Accepted for publication in BMJ Open. 28.01.19
 2. Hestetun, I, Svendsen MV, and Oellingrath IM (2018). Sleep and mental health problems among young Norwegian adolescents. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN: 0803-9488 (Print) 1502-4725 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ipsc20
 3. Oellingrath IM, Svendsen MV and Hestetun I (2017). Kosthold, fysisk aktivitet og kropp, - elevenes helse og skolens muligheter. Kapittel i forskningsantologi: «Skolesamfunnet», Mette Bunting og Geir Moshuus (red.) Cappelen Damm Forlag.
 4. Oellingrath IM and Svendsen MV (2017). BMI-specific associations between health-related behaviours and overweight – a longitudinal study among Norwegian adolescents. Public Health Nutrition 20 (3): 481-91.
 5. Oellingrath IM, Svendsen MV and Hestetun I (2015). Gender-specific association of weight perception and appearance satisfaction with slimming attempts and eating patterns in a sample of young Norwegian adolescents. Public Health Nutr 2015 Apr 13.:1-10.7.
 6. Stea TH, Viik FN, Bere E, Svendsen MV and Oellingrath IM (2014). Meal pattern among Norwegian primary school children and longitudinal associations between meal skipping and weight status. Public Health Nutrition. Epub 2014 Feb 13. doi: 10.1017/S136898001400010X.
 7. Hestetun, I, Svendsen MV, and Oellingrath IM (2014). Associations between overweight, peer problems, and mental health in 12-13-year-old Norwegian children. Eur Child Adoles Psychiatry, 2014. DOI 10.1007/s00787-014-0581-4.
 8. Oellingrath IM, Hestetun I and Svendsen MV (2013). Eating patterns and mental health problems in early adolescence – a cross sectional study of 12-13 year old Norwegian schoolchildren. Public Health Nutrition. Public Health Nutr. 2014 Nov; 17(11): 2554–2562. Published online 2013 10. 
 9. Oellingrath IM, Hersleth M and Svendsen MV (2012). Association between parental motives for food choice and eating patterns of 12- to 13-year-old Norwegian children. Public Health Nutrition. Available on CJO doi:10.1017/S1368980012004430.
 10. Oellingrath IM, Svendsen MV and Brantsæter AL (2011). Tracking of eating patterns and overweight - a follow-up study of Norwegian school children from middle childhood to early adolescence. Nutrition Journal, 2011. 10(1): p. 106.
 11. Oellingrath IM, Svendsen MV and Brantsæter AL (2010). Eating patterns and overweight in nine- to ten-year-old children in Telemark County, Norway - a cross-sectional study. European Journal of Clinical Nutrition (2010) 64, 1272–1279.
 12. Oellingrath IM, Svendsen MV og Reinboth M (2008). Overvekt og fedme blant elever på 4. trinn i grunnskolen i Telemark fylke, Norge. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning. nr. 2. s. 18-29.
 13. Oellingrath, IM og Nærum, KR (2006). Kosthold blant ungdom i Porsgrunn. Kjønn, alder og sosial bakgrunn.  Tidsskrift for ungdomsforskning. nr. 1 2006.

 

Eldre vitenskapelige publikasjoner (NLH/Norsk institutt for næringsmiddelforsking)

1.   Oellingrath IM, Iversen A and Skrede G (1990). Quantitative determination of myoglobin and haemoglobin in beef by high-performance liquid chromatography. Meat Science 28 (4): 313-320.

2.   Oellingrath IM (1988): Heat degradation of heme in methemoglobin model systems measured by reversed phase high performance liquid chromatography. J. Food Sci. 53 (1): 40-42.

3.   Oellingrath IM and Slinde E (1988). Sensory evaluation of rancidity and off-flavour in frozen stored meat loaves fortified with blood. J. Food Sci. 53 (3): 967-968. 

4.   Oellingrath IM (1987). Utilization of blood in meat products. Colour, heme iron and development of off-flavour in heat treated emulsion products containing small amounts of wholde blood. Theses Dr. Scient, Norges Landbrukshøgskole. 1987. 

5.   Oellingrath IM and Slinde E (1985). Colour, pigment and iron content of meat loaves with blood, blood emulsion, or mechanically deboned meat added. J. Food Sci. 50 (6): 1551-1555.

 

Postere ved vitenskapelige kongresser 

1. Oellingrath IM, De Bortoli MM, Svendsen MV, Fell AKM (2019). Lifestyle risk index (diet, physical activity, BMI, smoking), work ability and sick leave among Norwegian employees with and without physician-diagnosed asthma. Accepted as a POSTER for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague, June 4-7.

2. Oellingrath IM, Svendsen MV and Reinboth MS (2008). The relationship between the intake of fruit and vegetables and parental level of education in 4th grade children in Telemark County, Norway. Poster til Nordic Nutritional Conference, København juni 2008.

3. Lifestyle and work ability in a Norwegian general working population. ICOH 2018. The triennial World Congresses on Occupational Health 29.04-04.05.18, Dublin. Poster (De Bortoli).

4. Oellingrath IM and Svendsen MV (2016). Gender-specific associations between eating patterns and sedentary activities in Norwegian 12-13 year old schoolchildren. Poster. Nordic Nutrition Conference. Gøteborg, 20-22. Juni 2016.

5. Hestetun, I, Oellingrath IM and Svendsen MV (2015). Sleep problems, mental health problems and lifestyle among young Norwegian adolescents. Oral presentation (Hestetun). International ESCAP (European Society for child and adolescent Psychiatry Congress. Madrid 22. – 24. juni 2015

6. Oellingrath IM, Svendsen MV and Brantsæter AL (2012). Long term association between breastfeeding and overweight in Norwegian schoolchildren. Poster. Nordic Nutrition Conference. Island 3.-6- juni 2012.

7. Reinboth M, Oellingrath IM and Svendsen MV (2010). Motivational regulations and physical activity among Norwegian 4th-graders. Paper til 4th International Self Determination Theory Conference, Ghent University, Belgia, 13-16 mai 2010. Poster (Reinboth).

Forskningsrapporter

1.    Oellingrath, IM, Svendsen, M, Fjørtoft, I, Hestetun, I (2015). Sluttrapport. Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark. 4.-10. klassetrinn. Porsgrunn: Høgskolen i Telemark 2015 (ISBN 978-82-7206-390-9) 40 s. HiT rapport(9) HSN STHF. 

2.    Oellingrath IM, Svendsen M, Fjørtoft I og Hestetun I (2011). Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i Telemark, del 2, 7. trinn. Hit-skrift: 5.

3.    Oellingrath IM, Svendsen MV og Reinboth M (2008). Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i Telemark, del 1, 4. trinn. HiT-skrift nr. 4.

4.    Oellingrath IM (2004). Kosthold, kroppslig selvbilde og spiseproblemer blant ungdom i Porsgrunn HiT-skrift 6. 45 sider. ISBN 82-7206-236-4.