Inger Merethe Hesla Nisted

Inger Merethe Hesla Nisted

Fagdidaktikklærer

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike ()
Fagdidaktikklærer i økonomifag knyttet til Campus Ringerike. Hovedvekten av studiet vil foregå på Sandvika videregående skole.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner