Ingrid R. Christensen

Førsteamanuensis i pedagogikk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5407)
Ingrid Reite Christensen is a PhD in pedagogy. She has a master in Special Education from the University of Oslo, Norway. Her focus of research is democracy in education, youth in multicultural contexts as well as professional learning of value-based professions (pastors and teachers). Ingrid Reite Christensen has experience from teaching pre-service teachers in elementary school and secondary elementary school. She has also professional experience from preschool and elementary school, as well as a consultant and leader of pedagogical-psychological office (similar to school psychologist). Christensen is now a leader of the research group Mennskerettigheter, medborgerskap og mangfold (MMM - Human rights, citizenship and diversity) at the HSN. Ingrid Reite Christensen har en PhD i pedagogikk. Hun har også en master i spesialpedagogikk fra UiO. Hennes forskning ligger nå innenfor demokrati i utdanning, ungdom i flerkulturelle miljøer, samt profesjonslæring hos verdibaserte yrker. Ingrid Reite Christensen har erfaring fra undervisning ved grunnskolelærerutdanningen 1.-7 og 5.-10. Tidligere har hun erfaring og bakgrunn fra skole og barnehage, og som rådgiver og leder for pedagogisk-psykologisk tjeneste. Christensen leder nå forskergruppa Menneskerettigheter, medborgerskap og mangfold ved lærerutdanningen ved HSN.

Ansvarsområder

Democracy in Ukrainian education, coordinator Early childhood education in Palestine, coordinator DiCE: Diversity and citizenship in Education, Research group leader Spesialpedagogikk/Special education Lærerutdanning/teacher education

Kompetanse

Mangfold, immigrasjon og skole Demokrati og medborgerskap Folkehelse og livsmestring Psykososial helse i skolen Forskningsmetode

CV

Publikasjoner