Ingunn Elvekrok

Ingunn Elvekrok

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6309)
Jeg jobber som Førsteamanuensis i Organisasjon og ledelse. Jeg har allsidig bakgrunn fra næringsliv og offentlig sektor, og mitt brede interessefelt er også synlig gjennom forskningen min. For tiden jobber jeg hovedsakelig med nettverk, ofte i en reiselivskontekst. I tillegg til undervisning og forskning på USN holder jeg kurs og foredrag for eksterne. Jeg tilhører forskergruppa for organisering og ledelse.

Ansvarsområder

  • Kommunikasjon, ledelse og samspill i organisasjoner, EMM - kurs, campus Drammen
  • ​Organisering & ledelse, Bachelor i økonomi og ledelse, campus Drammen​
  • Likestillingsutvalget ved USN 

Kompetanse

  • organisering og ledelse
  • organisasjonsatferd
  • organisasjonsprosesser
  • ​arbeidsliv, den norske modellen
  • ​​arrangementsledelse og opplevelsesdesign, reiseliv
  • ​historie, økonomisk historie

CV

EDUCATION

2006 Dr. Oecon. Norwegian School Of Economics, Bergen.  Dissertation/thesis on organisational design and change management.

1998 Cand. Merc. Norwegian School of Economics, Bergen. Studies in business administration and strategic management. Focus area strategy and strategic change management.

1989 Lic.rer.pol, Universitat Mannheim, Germany. Studies in international business relationships. Focus area interorganisational relations.

1988 Master of Science in Business, Bodø Graduate School of Business, Nordland University. Graduate studies in business administration, focus area Entrepreneurship and Small Business Management

1986 Business studies, Østfold College, Halden, focus area Marketing Management

PART TIME:
2016:  History, bachelor level, 80-group (80ETC), Oslo University
2012:  College education science, (15 ECT) Østfold University College
1994:  German, half-year program (30 ECT), Bodø University College/Nord University
1993:  Graduate in tourism (30 ECT), Norges Eksportskole/ Norwegian Trade Council School


EXPERIENCE

2014- present. Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Universitetet /Høgskolen i Sørøst - Norge. Fagutvikling Executive Master of  Management program i Kommunikasjon, ledelse og samspill i organisasjoner. Tillitsvalgt Forskerforbundet 2014-1017. Likestillingsutvalget 2016-

2008-2013. Førsteamanuensis i reiseliv, ledelse og regional innovasjon, Høgskolen i Buskerud. Studiekoordinator Årsstudium i Event & Sport Management 2010-2014. Leder Senter for reiseliv 2007-2009. Prosjektleder og forsker, NFR’s VRI program 2008-2014. Hoved-tillitsvalgt Forskerforbundet 2010-2014

2010-present. Førsteamanuensis II i organisasjon og ledelse, Nord Universitet, Bodø.

2005-2007. Seniorrådgiver næringsutvikling og innovasjon, Fylkesmannen i Buskerud. Prosjektleder regionalt samarbeid stat – næring.

2002-2004. Doktorgradsstipendiat, Handelshøyskolen BI. Tilknyttet NETLOG – prosjektet, som skulle bidra til nye perspektiver på ledelse og styring av logistikk i enkeltbedrifter, bransjer og nettverk, samt å studere sammenhengene mellom ressurstilgang via nettverk og produktivitet/ effektivitet

1995-2001. Bedriftsstipendiat, Nordvestforum AS, Ålesund. Tilknyttet BU 2000 – prosjektet, som skulle utvikle kunnskap om hvordan nettverk fungerer som infrastruktur for læring og utvikling i næringsklynger og enkeltbedrifter.

1991-1995. Markedssjef, Nordtrafikkgruppen AS, Sortland.

1990-1991. Næringskonsulent, Hadsel Kommune, Stokmarknes

1988-1990. Vitenskapelig konsulent, Nordlandsforskning, Bodø. Tilknyttet Markeds- og distribusjonsforskningsprogrammet, som blant annet jobbet med EU – problematikk for fiskerinæringen.

INTERNATIONAL EXPERIENCE:
Visiting researcher SCANCOR, Stanford University, CA, USA. 4 mnd 2012
Visiting Researcher School of Tourism, Universidad Malaga, Spania. 3 mnd 2009
Visiting scholar Darla Moore School of Business, University of Columbia, SC, USA. 4 mnd 2000
Lisensiatstudium i internasjonal handel (Lic Rer Pol), Universitat Mannheim, Tyskland. Ruhrgas/EON - stipend. 10 mnd 1988-89

Publikasjoner

Bratholm, Berit og Ingunn Elvekrok (2018). En studie av læring hos tillitsvalgte i universitets- og høgskolesektoren. Forskning og forandring nr 1, s. 30-50. 

Elvekrok, Ingunn, Veflen, Nina, Nilsen, Etty Ragnhild & Gausdal, Anne. H. (2018). Firm innovation benefits from regional triple-helix networks. Regional Studies, 52(9), p 1214-1224.
 
Elvekrok, Ingunn (2017). Motstander, medspiller, hva nå? Om tillitsvalgtrollen i avtaleverket. Søkelys på arbeidslivet Volum 34.(3) s. 216-228

Engeset, Marit Gundersen and Ingunn Elvekrok (2015). Authentic Concepts: Effects on Tourist Satisfaction. Journal of Travel Research, 54.(4) s. 456-466.

Elvekrok, Ingunn and Kristin Haugland Smith (2013). Kafédialog som pedagogisk verktøy. Uniped 36.(2) s. 25-37

Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn; Nilsen, Etty Ragnhild (2012). Drivers of food SMEs network success: 101 tales from Norway. Trends in Food Science & Technology, 26.(2) s. 120-128

Veflen Olsen, Nina og Ingunn Elvekrok (2010): 101 historier om regional innovasjon i nettverk.  Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 13(6), s. 50- 59.

Jahre, Marianne, Bente Flygansvær and Ingunn Elvekrok (2006): Influencing in Logistics Networks, in Jahre, Gadde, Håkanson, Harrison og Persson (eds): Resourcing in business logistics. The art of systematic combining. Copenhagen: Liber & Copenhagen Business School Press

Elvekrok, Ingunn (2006): Medvirkning – mer enn medvirkning. Effekter av ulike medvirkningsformer i strategiske endringsprosjekt.   Dissertation thesis, Dr. Oecon. Bergen:  Norwegian School of Economics PhD series

​Elvekrok, Ingunn (2006). Bursdagsboken. Morsomme fester for barn. Oslo: Cappelen Damm, Bokklubbens barn

Christensen, Carl Christian. Erik Døving, Ingunn Elvekrok, Erik Jakobsen, Åge Johnsen, Vidar Schei og Anita Tobiassen. 1998. Organisasjonsteori på norsk. En sammenliknende bokanmeldelse av syv nyere lærebøker. Tidsskrift for samfunnsforskning nr 1, s.108-128.

REPORT SERIES:

Eide, Hilde,  Ingunn Elvekrok, Janne Dugstad (2018). Forstudie: Interesse og grunnlag for helsesamarbeid i Drammensregionen. Universitetet i Sørøst-Norge, Vitensenteret Helse og teknologi. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge nr. (in press)

Elvekrok Ingunn og  Mai Ahn Thi Lê (2011): Kompetansekartlegging i reiselivsnæringen i Buskerud. HIBU rapport 86

Elvekrok, Ingunn og Marit Engeset (2010): Autentiske matopplevelser og gjestens tilfredshet, gjenkjøp og anbefaling. Resultater fra gjesteundersøkelse ved 4 DNT – hytter sommeren 2008. HiBu-rapport 76, ISBN 978-82-8261-000-1

Elvekrok, Ingunn og Anne Espelien (2010): Lokal mat i reiselivet i Buskerud. HiBu rapport 75, ISBN 978-82-91116-99-0

Elvekrok, Ingunn og Pia Gulbrandsøy (2009): Reiselivskompetanse i Buskerud. HiBu rapport 71. ISBN 978-82-91116-94-5

Elvekrok, Ingunn (2008): Stoppeffekt langs veien? Resultater fra gjesteundersøkelse ved Hallingporten i Flå kommune sommeren 2008. HiBu-rapport 66. ISBN 978-82-91116-87-7.

Borch, Odd Jarl og Ingunn Elvekrok (1990): Norske fiskeeksportører og EF’s indre marked. NF-rapport:70/05 ISBN 82-7321-152-5.