Ingunn Sælid Sell

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (N-119)
Jeg er høgskolelektor i pedagogikk og underviser ved barnehagelærerutdanningen på bachelor og masternivå, og på grunnskolelærerutdanningen 1-7 på bachelornivå. Jeg er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og har master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse. Jeg har lang erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehage. Mine forskningsinteresser er ledelse, forskningsmetode, profesjonsrettet pedagogikk i lærerutdanning, studenters læring og veiledning. Jeg har vært ansatt ved høgskolen siden 2012.

Ansvarsområder

  • Emneansvarlig for "Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid" (LSU) på bachelornivå
  • Emneansvarlig for fordypningen "Ledelse i en lærende barnehage" på bachelornivå
  • Emneansvarlig for "Barnehageledelse" - delemne i "Master i pedagogikk" på masternivå
  • Emneansvarlig for "Pedagogikk og elevkunnskap 1-7" (PEL 103)
  • Veileder for studenter på bachelor- og masternivå
  • Medlem i forskergruppene "Kvalitative metoder i profesjonell praksis" og "Veiledning i profesjon og utdanning" 

Kompetanse

  • Ledelse og kompetanseutvikling i barnehagen
  • Skygging som læringsmetode for lederopplæring i barnehagelærerutdanningen
  • Profesjonsveiledning
  • Undervisning og studentaktive læringsformer

CV

Utdanning

2016: Ph.d-kurs, Barnehageforskning (10 st.p.), Høgskolen i Oslo og Akershus

2011-2013: Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse (120 st. p.), Høgskolen i Telemark

2010-2011: Tverrfaglig veiledning (30 st.p.), Høgskolen i Telemark

1992-1996 (inkl. fødselspermisjon): Førskolelærerutdanning (180 st.p.), Høgskolen i Telemark

 

Yrkeserfaring

2012-2018: Høgskolelektor/universitetslektor i pedagogikk, Høgskolen i Telemark/Høgskolen i Sørøst-Norge/Universitetet i Sørøst-Norge

2004-2013: Styrer/daglig leder, 15 årsverk. Bjørkebakken barnehage

1996-2004: Styrer og førskolelærer, 4 årsverk. Hvittingfoss korttidsbarnehage

 

Prosjekter og utviklingsarbeid

2017-2018: Medlem i arbeidsgruppa for for profesjonsprogresjon i barnehagelærerutdanningen ved HSN/USN.

2015-2017: Utvikling av undervisning og lederopplæring i emnet "Ledelse, samarbeid og utvikling" i barnehagelærerutdanningen i samarbeid med kolleger.

2014-2016: Deltaker i «Norway Grants Program»: «Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance». Samarbeid med universitetet i Tallinn, Estland. Bidragsyter for barnehagefaglig kompetanse, barnehagens plass i det norske samfunn og det politiske system i Norge (bl.a. likestillingsarbeid med barn og ansatte og Menn i barnehagen, MiB)

Publikasjoner

Kapittel i bok (fagfellevurdert)

Sell, I. S. & Vala, H. Ø. (2017). "Å åpne øynene fra flere kanter". Studentperspektiv på skygging som metode for lederopplæring i praksis. I L. Frers, K. Hognestad og M. Bøe (red.) Metode mellom forskning og læring: Refleksjon i praksis. Oslo: Cappelen, Damm Akademisk.

 

Vitenskapelige publikasjoner

Sell, I. S. (2013). Barnehageledelse fra styrers perspektiv. En studie av ledelsesutøvelse i personalutviklingsarbeid. Porsgrunn: Høgskolen i Telemark. Masteravhandling.