Ingvar Riseng

Timelærer

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D2-111)
Retree, on call

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner