Iren Totland

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-43)

Ansvarsområder

Høyskolelektor, Bachelor i sykpleie, Campus Vestfold

Kompetanse

CV

Publikasjoner