Irene Langeggen

Irene Langeggen

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (3328)
Kompetanse Interesseområder: Eldre og syn, synsrehabilitering Ansvarlig optiker i prosjekt SØLV i Kongsberg, fungert som faglig synskontakt i kommunen. Støttet av Helsedirektoratet 2010-2012. Synsrehabilitering - syn og slag Optiker og prosjektmedarbeider i KROSS, Kompetanse om Rehabilitering om Syn og Slag Støttet av Helsedirektoratet 2012-2014 Humanitært arbeid innen optometri, deltatt i arbeid i Guatemala, Serbia, Bosnia. Søkt om midler fra Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU), målet er å etablere en optometrisk utdanning i Moldova

Ansvarsområder

  • Praksiskoordinator: Ansvarlig for ekstern praksis for optometristudenter i Bachelorutdanningen; https://www.usn.no/bachopto/bachelor-i-optometri-article185004-18871.html
  • Ansvarlig for internasjonal ekstern praksis for avgangsstudenter i bacherlorutdanningen
  • Emnekoordinator for:
  • Valgemne OVEI 3015 Klinisk optometrisk praksis, entreprenørskap og internasjonal optometri (22 sp); https://www.usn.no/ovei3015/klinisk-optometrisk-praksis-entreprenorskap-og-internasjonal-optometri-article184512-26606.html
  •  OSAM 2012 Optometri og samfunnsfag (5 sp); https://www.usn.no/osam2013/optometri-og-samfunnsfag-article184502-21601.html

Kompetanse

Klinisk veiledning

Synsrehablilitering

Synsergonomi inkludert hensyn å ta ved synshemning

Juss og etikk

CV

Publikasjoner

Publikasjoner: OriaCristin