Islam Youssef

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (2-357)
Jeg er førsteamanuensis i engelsk språk ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor jeg har jobbet siden 2011. Jeg forsker på fonologi – altså studiet av lydmønstre og lydsystemer i språket – og dens forbindelse med fonetikk og morfologi. Jeg er spesielt interessert i segmental fonologi, trekkteori og optimalitetsteori. Jeg er medlem i forskningsgruppa «språklig variasjon og endring i samfunn og utdanning» (USN) og tidligere i «segmental structures» (UiT).

Ansvarsområder

 • Ansvarlig for emner i engelsk fonologi og sosiolingvistikk
 • Underviser i norsk fonetikk i emnet Lingvistikk

Kompetanse

 • Fonologi: allmenn, arabisk og engelsk
 • Engelsk grammatikk og språkbruk
 • Sosiolingvistikk og flerspråklighet

CV

Utdanning

 • PhD i språkvitenskap, UiT
 • MPhil i engelsk språkvitenskap, UiT
 • BA i engelsk, Ain Shams University (Egypt)

Arbeidserfaring

 • 2013–d.d. Førsteamanuensis i engelsk språk, HiT/USN
 • 2011–2013: Høgskolelektor i engelsk språk, HiT
 • 2006–2011: Doktorgradsstipendiat ved CASTL, UiT

Publikasjoner

English-Cairene Arabic Classroom Code-Switching: An Interactional-Sociolinguistic ApproachInternational Journal of Arabic-English Studies 16: 7–28. (2016)

Epenthesis, Assimilation, and Opacity in Baghdadi Arabic. In Grigore and Bituna (eds.), The Arabic Varieties: Far and Wide, pp. 549–556. Bucharest University Press. (2016)

Palatalization in Educated Cairene ArabicNordlyd 42: 21–31. (2015)

Phases in L1 Acquisition of Negation: A Comparative Study of Cairene Arabic and EnglishSKASE Journal of Theoretical Linguistics 12.4: 17–27. (2015)

Vocalic Labialization in Baghdadi Arabic: Representation and Computation. Lingua 160: 74–90. (2015)

Affrication in Baghdadi Arabic: Synchrony and Diachrony. Arabica 61.6: 746–757. (2014)

The Adjectival Relative Construction in Egyptian ArabicLinguistik Online 67: 153–165. (2014)

Emphasis Spread in Cairene Arabic: A Reassessment. In Durand, Langone, and Mion (eds.), Alf lahǧa wa lahǧa (Proceedings of the 9th AIDA Conference), pp. 455–464. LIT Verlag. (2014)

Labialization in Cairene Arabic. Nordlyd 40: 359–368. (2013)

Laryngeal Assimilation in Buchan Scots. Journal of English Language and Linguistics 14.3: 321–345. (2010)

Against Underlying Mid Vowels in Cairene Arabic. Zeitschrift für Arabische Linguistik 52: 5–38. (2010)

__________________________

LENKE TIL PERSONLIG SIDE