James Godbolt

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-118)

Ansvarsområder

Underviser i:

  • 1900-tallets norsk og internasjonal historie
  • USAs historie
  • 68-historie
  • Migrasjonshistorie
  • Akademisk skriving

Kompetanse

Førsteamanuensis i historie

  • Nyare tids verdenshistorie
  • USAs historie
  • 68-historie
  • Migrasjon

CV

James Godbolt

Pålsveg 11, 3123 Tønsberg

Personalia

Født: 26.03.52 i Nord-Carolina i USA, flytta til Norge i 1971, gift norsk.

 

Stilling ved Universitetet i i Sørøst-Norge.

Førsteamanuensis i historie ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitskap

 

Utdanning

                    

2008 Dr. Philos. ved Universitetet i Oslo

1983 Mellomfag i sosiologi, Universitetet i Oslo

1982 Mellomfag i geografi, Universitetet i Trondheim

1979 Cand. philol. med hovudfag i historie, Universitetet i Trondheim (med engelsk og tysk i fagkretsen)

1977 Pedagogisk seminar, Universitetet i Trondheim

Yrkespraksis

1994-d.d.      Førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold/Høgskolen i Buskerud og Vestfold/Høgskolen i Søraust-Norge

1992-94        Høgskolelektor Eik lærarhøgskole

1983-92        Høgskolelektor, Nesna lærarhøgskole

1982-83        Høgskolelektor, Alta lærarhøgskole

1980-81        Høgskolelektor, Nesna lærarhøgskole

1979-80        Lektor, Moheia vidaregåande skole (Mo i Rana)

 

 

 

Referansepersonar:

professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo

professor Tor Egil Førland, Universitetet i Oslo

arbeidsgivar: visedekan Sidsel Solbrække, Høgskolen i Søraust-Norge

kollegar: professor Jan Thomas Kobberrød og professor Ole Georg Moseng, Høgskolen i Søraust-Norge

 

Publikasjoner

Publikasjonar

2020. Nesten norsk. Det flerkulturelle Drammen 1970-2020. Bergen: Fagbokforlaget

2014. ”Solidaritet med Chile – frå motstandskamp til menneskerettsengasjement”, Historisk tidsskrift, vol. 93 (2).

2014. «A Picture and a Protest. Kjartan Slettemark and the Vietnam War», Scandinavian Journal of History , vol. 39 (3)

2010. ”Den norske vietnamrørsla. Tradisjonell folkerørsle eller ny sosial rørsle?”. I: Idar Hele, Knut Kjeldstadli og Jardar Sørvoll (red.) Historier om motstand. Kollektive bevegelser i det 20. århundret. Oslo: Abstrakt.

2010. Den norske vietnambevegelsen. Oslo: Unipub.

2008. Saman med Chris Holmstedt Larsen og Søren Hein Rasmussen. "The

Vietnam War: The Danish and Norwegian Experience 1964-1975". I: Scandinavian Journal of History, nr.4.

2008.  Den norske vietnambevegelsen 1967-73. Avhandling for dr. philos., Universitetet i Oslo.

2007. "Vietnamkrigen i Norge". I: Internasjonal politikk (nr.3), s.127-133.

2006. "Institusjoner og bevegelser i den norske protesten mot Vietnam-

            krigen”. I: Arr (nr.2-3), s.51-61.

2004. "Vietnam-protesten i Norge: Fra ad hoc-aksjoner til politisk kapital". I: Nytt norsk tidsskrift, årg.21 (nr.1), s.61-69.            

2003. "AUF og protesten mot Vietnamkrigen – opprør og kontinuitet". I: Arbeiderhistorie 2003, s.57-85.

1994. USA i vår tid - trekk frå nyare amerikansk historie. Oslo: Ad Notam/Gyldendal.

1982. "Urbefolkningar i lærarutdanninga". I: Pedagogen, nr. 4, s.8-18.

1981. "Samar og indianarar - felles trekk i møtet mellom to urfolk og storsamfunnet". I: Syn og Segn (hft.2), s.66-78.

1979. American Attitudes to a Modern Indian Uprising: Press Reactions to

            Wounded Knee 1973. Hovedoppgave i historie. Historisk

institutt, Universitetet i Trondheim.

Populærvitskapeleg arbeid 

Bokmeldar i Skoleforum og Helgelands blad på 1980-talet.

Spaltist og bokmeldar i Tønsbergs blad 1994-2006.

Foredragshaldar om Irak-krigen. Vestfold våren 2002.

Ymse innlegg i riks- og lokalpressen om "1968", Vietnamkrigen og innvandringsspørsmål i Drammen

For fullstendig oversikt sjå Cristin

Pågåande forskingsarbeid

Eit lokalhistorisk prosjekt om innvandring til Drammens-området med fokus på bydelen Fjell.