Jan Andre Lee Ludvigsen

Jan Andre Lee Ludvigsen

Gjesteforsker

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold ()