Jan Christer Christiansen

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for identitetsforvaltning og samhandlingssystemer
Campus Porsgrunn (A-180A)