Jan-Hellik Midtskogen Hvamb

Timelærer Praktisk regnskapsforståelse

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner