Jan Ivar Fredriksen

Dosent

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6306)
Jan Ivar Fredriksen er dosent ved Handelshøyskolen ved USN. Han har siden 1992 vært tilknyttet ledende butikklederstudier i Norge, først ved Varehandelens Høyskole (fra 1992) og senere ved Handelshøyskolen BI (fra 2000). Han har vært fast tilknyttet USN fra 2016. I tillegg til sin akademiske karriere har han variert praksis fra både dagligvarehandel, faghandel, bank og helseforetak. Å bygge bro mellom forskningsbasert teori og beste praksis har høyeste prioritet. Jan Ivar har skrevet og publisert flere faglige bidrag beregnet for studenter, konsulentbransjen, ledere og andre interesserte.

Ansvarsområder

• Forskning og utvikling innen markedsføringsledelse, HRM og varehandelsledelse
• Innholds-  og undervisningsansvar for kurs og programmer for hel- og deltidsstudenter
• Utvikling og gjennomføring av programmer for næringsliv
• Veiledning av bachelor og masteroppgaver
 

Kompetanse

  • Industry Monitoring – handelsnæringen
  • Varehandelsledelse (Retail Management)
  • Omnichannel Retailing
  • Markedsføringsledelse
  • Servicemarkedsføring og -ledelse
  • Strategisk personalledelse (rekruttering)
  • Pedagogikk og blended learning

 

CV

Erfaring

Dosent i markedsføring - varehandelsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

September 2017 - nåværende

Handelshøyskolen ved USN

Førstelektor i varehandelsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

2016 - 2017

Handelshøyskolen ved USN

Førstelektor i markedsføring ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

2015 - 2016

Handelshøyskolen ved USN - bistilling som veileder på siviløkonomstudiet

Førstelektor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI

2000 - 2016

Institutt for Markedsføring

Fagsjef i markedsføring i Norges Varehandelshøyskole

1992 - 2000

Program- og innholdsanvarlig ved butikklederstudiet

Bedriftsrådgiver/høyskolelektor i SLHK Oppdrag

1992

Bedriftsrådgiver, salgs- og markedskonsulent innen opplæringstjenester, markedsundersøkelser og

bedriftsrådgivning

Rådgiver og kursleder i Ringerikes Sparebank (nå: Sparebank1 Ringerike og Hadeland)

989 - 1990

Prosjekt- og kursleder, opplæringsprogram innen kundeservice, ekstern og

intern markedsføring

 

Utdanning

SLHK (nå under Universitetet i Sørøst-Norge)

Cand. mag, adjunkt, Økonomi- og administrasjonsfag med pedagogikk, 1985 - 1989

Statens Lærerhøgskole i Handels- og Kontorfag, SLHK (nå under Universitetet i Sørøst-Norge)

Hovedfagskandidat/Lektor (M.Sc), Ledelses- og administrasjonsfag med spesialisering i

markedsføring, 1989 - 1991

Handelshøyskolen BI

PhD-kurs: Organizational Science, 2006

Publikasjoner

Aasnæss, Steinar og Fredriksen, Jan Ivar (2019): Vekstbarometeret: Dynamisk perspektiv på bærekraftig vekst, Magma nr 5/2019

Fredriksen, Jan Ivar og Refvik, Linda (2019): Fysisk butikk: levende, død eller nytt liv? - Fra servicemesterens drøm til digitalisert velbehag, Magma nr 4/2019

Fredriksen, Jan Ivar, Sørebø, Øystein og Launy, Mads Andreas (2018): Merkesamfunn på Facebook, Magma nr 8/2018

Fredriksen, Jan Ivar (2017): Varehandelsledelse 2. utgave, Fagbokforlaget Oslo/Bergen 2017

Fredriksen, Jan Ivar og Sørebø, Øystein (2017): Omnikanal Varehandel - veien mot sømløs integrering av salgs- o g kommunikasjonskanaler, Magma nr 4/2017

Fredriksen, Jan Ivar (2015): «Servicemøter i butikk; Fra «mye vil ha mer» til strategisk regi for økt lønnsomhet», Magma nr 2/2015

Fredriksen, Jan Ivar og Sørebø, Øystein (2013): «Rekruttering av medarbeidere: Fra intuisjon til strategisk forankring», Magma nr 3/2013

Fredriksen, Jan Ivar (2010): «Medarbeidernes kompetanse og motivasjon er detaljhandelens viktigste konkurransemiddel» Magma nr 5/2010.

Link til Cristin