Jan Mehlum

Førsteamanuensis Emeritus

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-84)