Jan Terje Ankill Henriksen

Førsteamanuensis II

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen ()