Jan Thomas Kobberrød

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-138)
Utdannet som historiker ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Disputerte i 2004 for graden doctor artium på en avhandling om historikeren Sverre Steens tenkning og forfatterskap. Ulike forsknings- og undervisningsengasjement ved NTNU frem til sommeren 2010. Ansatt som førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Vestfold august 2010, professor fra juni 2011.

Ansvarsområder

Underviser på:

  • HI-OVN1100: Oversiktsemne i nyere historie

  • SO-EXF1001: Ex.fac

  • HI-VIT4000 Vitenskapsteori og metode

  • Veileder bacheloroppgaver i historie

  • Veilder masteroppgaver innen lektorprogram i historie

Kompetanse

Tema

  • Politisk historie
  • Økonomisk historie
  • Historiefagets grunnlagsteori
  • Historiografi

CV

juni 2011 - dd: Professor i historie ved Institutt for historie, sosiologi og innovasjon, Universitetet i Sørøst-Norge

august 2010 - juni 2011: Førsteamanuensis i historie ved Institutt for historie, sosiologi og innovasjon, Høgskolen i Vestfold

1999-2010: Timelærer, stipendiat, oppdragsforsker, post-doc, førsteamanuensisvikar med mer ved Historisk institutt, NTNU

Grader:

2004: Doctor artium, NTNU

1998: Cand.philol med hovedfag i historie, NTNU

 


 

Publikasjoner