Jan Thomas Kobberrød

Professor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-138)
Utdannet som historiker ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Disputerte i 2004 for graden doctor artium på en avhandling om historikeren Sverre Steens tenkning og forfatterskap. Ulike forsknings- og undervisningsengasjement ved NTNU frem til sommeren 2010. Ansatt som førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Vestfold august 2010, professor fra juni 2011.

Ansvarsområder

Underviser på:

 • HI-OVN1100: Oversiktsemne i nyere historie

 • HI-EIN1200: Den europeiske integrasjonsprosessen

 • SO-EXF1001: Ex.fac

 • Veileder bacheloroppgaver i historie

 • Veilder masteroppgaver i tverrfaglig samfunnsvitenskap

Kompetanse

Tema

 • Moderne politisk historie
 • Økonomisk historie
 • Historiefagets grunnlagsteori
 • Historiografi

CV

juni 2011 - dd: Professor i historie ved Institutt for historie, sosiologi og innovasjon, Høgskolen i Vestfold

august 2010 - juni 2011: Førsteamanuensis i historie ved Institutt for historie, sosiologi og innovasjon, Høgskolen i Vestfold

1999-2010: Timelærer, stipendiat, oppdragsforsker, post-doc, førsteamanuensisvikar med mer ved Historisk institutt, NTNU

Grader:

2004: Doctor artium, NTNU

1998: Cand.philol med hovedfag i historie, NTNU

 


 

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner:

 • Arne Bergsgård og norsk historisk vitenskap, Historisk tidsskrift 2/2017
 • Norges Bank 1816-2016, Fagbokforlaget, Bergen 2016 (sammen med Einar Lie, Eivind Thomassen og Gjermund Rongved)
 • "Christiania er, som Hovedstad betragtet, Rigets viktigste Stad". Om lokaliseringen av Norges Banks hovedsete til Trondhjem, i Ida Bull og Jakob Maliks (red): Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser, Akademika, Trondheim 2014
 • Global Market and National Tasks: Norwegian State-Owned Aluminium Companies since 1946, i Hans Otto Frøand/Mats Ingulstad (eds): From Warfare to Welfare. Business-Government Relations in the Aluminium Industry, Akademika Publishing,Trondheim 2012
 • Engasjement og begerklang. Studentersamfundet i Trondhjem 1910-2010, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2010
 • The Norwegian Contribution to Göring's Megalomania. Norway's Aluminium Industry during World War II, i Cahiers d'histoire de l'aluminium no 42-43 (sammen med Hans Otto Frøland)
 • Norsk oksid – en nøkkel til suksess?, i Johan Henden et al (red): Globalisering gjennom et århundre. Norsk aluminiumindustri 1908-2008, Fagbokforlaget, Bergen 2008
 • Bergingeniørutdanning i Norge gjennom 250 år, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2007
 • Sverre Steen – sosialdemokratiets historieforteller, nr 47 i Skriftserie fra Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, Trondheim 2004 (avhandling for graden doctor artium)