Jana Myrvold

Jana Myrvold

Universitetsbibliotekar

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Drammen (3404)

Ansvarsområder

Veiledning og undervisning i litteratursøk og Endnote

Innkjøp og katalogisering

Leganto

 

 

Kompetanse

Helsevitenskaplige databaser

Endnote

Kunnskapsbassert praksis

CV

Publikasjoner