Jana Myrvold

Librarian

Department of Research and Internationalisation
Library Unit
Campus Drammen (3404)

Ansvarsområder

Veiledning og undervisning helsevitenskaplige databaser og Endnote

 

Kompetanse

Helsevitenskaplige databaser

Endnote

Kunnskapsbassert praksis

CV

Publikasjoner