Janne Solberg

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Vestfold (C2-29)
Forskningsfeltet mitt er interaksjon mellom brukere og profesjonelle i velferdsstatens møter. I doktorgraden "Defensive accountings: An ethnomethodological study of clients' resistance practices in vocational rehabiliation encounters" (2014) undersøkte jeg brukerrollen i NAV med en samtaleanalytisk/etnometodologisk tilnærming. Som ansatt i barnehagelærerutdanningen ved USN har jeg forsket på hvordan de ansatte møter en mangfoldig foreldregruppe. Med støtte fra Oslofjordfondet har jeg gjennom observasjoner og opptak av foreldresamtaler, undersøkt hvordan foreldresamarbeidet i den mangfoldige barnehagen "gjøres".

Ansvarsområder

  • Underviser i samfunnsfag på barnehagelærerutdanningen ved USN
  • Kompetanse for mangfold

Publikasjoner

  • Janne Solberg (2018). Day care practice: The situated socialization of ethnic minority parents. Nordic Journal of Comparative and International Education. https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/login?source=%2Findex.php%2Fnordiccie%2Fissue%2Fview%2F31
  • Janne Solberg (2018). Clients’ downgrading reports about other people in welfare encounters: Matter out of place?”. Discourse Studies. http://journals.sagepub.com/eprint/FaDH5XNR2R3SFdhuhZ8t/full
  • Janne Solberg (2017).  Logic of Accounting: The Case of Reporting Previous Options in Norwegian Activation Encounters. Discourse Processes, 54(7), 545-567.
  • Janne Solberg (2016). Argument in professional-client encounters: Building cases through second-hand assessments. Pragmatics & Society, 7(3), 366-390.
  • Janne Solberg (2016). The art of not governing too much in vocational rehabilitation encounters. I Studies of Discourse and Governmentality. New perspectives and methods, John Benjamins.
  • Janne Solberg (2011). Accepted and resisted: the client's responsibility for making proposals in activation encounters. Text & Talk, 31 (6).
  • Janne Solberg (2011). Activation Encounters: Dilemmas of Accountability in Constructing Clients as ‘Knowledgeable. Qualitative Social Work, 10(3).
  • Janne Solberg (2003). Barnefordeling – slik foreldrene (selv) ser det». Fokus på familien, vol 31(2).