Jarle Teigen

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for IT-infrastruktur
Campus Porsgrunn (A-177C)