Jennie Helene Sandstad

Rådgiver

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Internasjonalisering
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

  • Lokal oppfølging utreisende studenter, campus Drammen.

Holder klasseorienteringer og søkermøter på campus, synlighet på campus, veileder og følger opp den enkelte student i søknadsprosessen.

  • Lokal oppfølging innreisende studenter, campus Drammen.

Kontaktpunkt på campus Drammen mot lokale studiestartskoordinatorer, servicetorg, faddere samarbeid om studiestart/ infomøte til studentene, koordinerer studentassistenter/mottak lokalt. Info til studenter om lokale forhold på og rundt campus.

  • I Kommunikasjonteamet til Internasjonal seksjon

Tett samarbeid Kommunikasjonsavdelingen. Koordinerer årshjul på kommunikasjonsoppgaver; vedlikehold og utvikling av web, FB, Instagram, Snapchat, nettsider, etc..

  • I seksjonens fakultetsteam for helse- og sosialvitenskap.

Se detaljer på Linkedin.