Jill Eirin Undem

Organisasjonskonsulent

Avdeling for infrastruktur
Studentdemokratiet
Campus Vestfold ()