Joachim Thøgersen

Joachim Thøgersen

Førsteamanuensis II

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-133)
Førsteamanuensis II i samfunnsøkonomi

Ansvarsområder

Undervisning og veiledning i samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi)

CV

Utdannelse:

  • Doktorgradsstudiet (PhD i samfunnsøkonomi): Universitetet i Oslo, 2005 – 2014.

Kurs: Vitenskapsteori, Microeconomic Theory, Differential equations, static and dynamic optimization, Makroøkonomi, Understanding Financial Crises, Monopsony and Modern Labour Markets, Dynamic Optimization, Economic Growth and Development, Life-Cycle Economies, Unified Growth Theory, Macroeconomics of Pensions. Tittel på doktoravhandling: Social security in overlapping generations models with endogenous growth. Veiledere: Steinar Holden (UiO) og Øystein Thøgersen (NHH).

  • Høgskolepedagogikk: Høgskolen i Oslo, 2003 – 2004.
  • Høyere avdelings studium (Cand.oecon.): Norges Handelshøyskole, 2001 – 2003.

Spesialisering: Makroøkonomi, Internasjonal makroøkonomi, Arbeidsmarkedsøkonomi. Tittel på hovedoppgave: Innfasing av petroleumsinntekter, næringsstruktur og arbeidsledighet. 

  • Siviløkonomstudiet: Høgskolen i Agder, 1999 – 2001.

Spesialisering: Internasjonalisering, Økonomisk historie. Tittel på oppgave: Lønnsforhandlinger – Samfunnsøkonomiske betraktninger om systemet for lønnsdannelse.

  • Økonomi og administrasjon: Høgskolen i Østfold, 1997 – 1999.

Publikasjoner