Johan Lövgren

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold ()
Johan Lövgren got his phd in 2018 for the thesis «The Reflective Community: Learning processes in Norwegian folk high schools.». Besides being associate professor part time at USN he teaches at Grenland folkehøgskole and holds a position as researcher for the central organisation of Norwegian folk high schools. He has published empirical studies based on sociocultural learning theory with a focus on the analysis of values and learning in Norwegian folk high schools.

Ansvarsområder

  • Etablering av PPUFHP - kurs i folkehøgskolepedagogikk se:  https://www.usn.no/studier/finn-studier/pedagogiske-fag/folkehogskolepedagogikk/
  • Utvikling av samarbete mellom USN og norsk folkehøgskole med fokus på forskning og kompetanseutvikling se f.eks.:  https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/folkehogskolenes-forskersymposium

 

Kompetanse

2018 Doktorgrad i pedagogikk vid MF Norwegian School of Theology.

1997 Praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo.

1992 Embetseksamen med forskerkurs i sosiologi fra Uppsala universitet

 

CV

2016-2018 Researcher (deltid) ved Avdelning för vuxnas lärande på Linköpings universitet.

2015-2019 Ph.d.-stipendiat og høgskolelektor i pedagogikk (deltid) ved MF Norwegian School of Theology.

Fra 2012 til dags dato ansatt deltid av folkehøgskolene sentralt for arbeid med pedagogisk utdanning, forskning og publisering.

Fra 1999 til dags dato lærer ved Grenland folkehøgskole.

1997-1999 Lærer på ungdomsskole og videregående skole i Bamble kommune og Telemark fylkeskommune.

Publikasjoner

2020 Bok «Learning together» utgitt av Folkehøjskolernes Foreningen Danmark.

https://webshop.hojskolerne.dk/shop/laer-sammen-322p.html

2019 Bok «Forskning om Nordisk folkhögskola: En översikt 1998-2018 med sammanfattningar» utgitt på Linköping University Electronic Press (nivå 1).

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-161082 

2018 Artikkel «Community, Self and the Other: Learning processes in Norwegian folk high schools» i Scandinavian Journal of Educational Research (nivå 2).

http://www.tandfonline.com/loi/csje20

2018 Bok «Ungdom, kultur, tro: Aksjonsforskning i norsk folkehøgskole» utgitt av folkehøgskolene.

https://www.researchgate.net/publication/325617466

2017 Doktorsavhandling «The Reflective Community: Learning processes in Norwegian folk high schools.»

https://www.researchgate.net/publication/324567988 

2017 Redaktør for temanummer i Nordic Studies in Education (nivå 1) med «A short introduction to research on the Nordic folk high schools ­– an expanded editorial»

https://www.idunn.no/np/2017/02

2016 Artikkel «Secular youth and religious practice: candle lightening in Norwegian folk high schools» i British Journal of Religious Education (nivå 2).

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/01416200.asp

2015 Artikkel «Norwegian folk high schools redefine their role as value-based institutions» i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift (nivå 1).

https://www.idunn.no/nkt/2015/02

2014 Artikkel «Norsk kristen folkehøgskole som verdiformidler: tre prosjekt på folkehøgskolenes verdigrunnlag.» i Prismet (nivå 1).

https://journals.uio.no/prismet/article/view/5596

2014 Bok «Tro i praksis. Respekt, fellesskap, læring» på IKO forlag.

Deltar aktivt i samtaler og diskusjoner på forskerforumet Researchgate.
https://www.researchgate.net/profile/Johan_Loevgren