Johnny Thorsen

Infrastrukturdirektør

Avdeling for infrastruktur
Campus Vestfold (G4-31B)
Infrastrukturavdelingen - en fellestjeneste som skal bidra til at USN har attraktive studiesteder for våre studenter og attraktive arbeidsplasser for våre ansatte.

Ansvarsområder

 • Campusutvikling
 • Eiendomsavdeling
  • drift og full husøkonomi ved alle campus (renhold, adgangskontroll, tilrettelegging)
 • Seksjon for digital organisasjonsutvikling (SDO)
  • digitalisering av arbeidsprosesser, utvikling av verktøy og integrasjoner ​mellom systemer 
 • Avdeling for service og tjenester
  • utvikling av servicetorg, studentservice, timeplanlegging, sentralbord, hustrykkerierog arrangementsstøtte
 • Seksjon for dokument og informasjonsforvaltning (SDI)
  • forvaltning og drift av saksbehandlingssystemet P360
 • IT-avdeling
  • Forvaltning drift og vedlikehold av systemer inkl support
  • Utvikling- og bidrag i digitaliseringsprosesser
 • Stabsfunksjoner
  • Utviklingsoppgaver knyttet til campusutvikling og digitalisering 
  • Informasjonssikkerhet
  • Beredskap
 • Støtte til studentorganisasjonene
  • ​administrativ støtte til studentdemokrati og studentorganisasjoner 

Kompetanse

Master of Management fra BI

Ledererfaring fra de tidligere høgskoler som ledet fram til USN, sykehusledelse og internasjonalt bistandsarbeid

Prosjektledererfaring

Endringsledelse

CV