Jon Reiersen

Jon Reiersen

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-141)
Dr.polit. (samfunnsøkonomi) fra Universitetet i Oslo, 2003. Foreleser på bachelorstudiet i økonomi og ledelse og tverrfaglig master i samfunnsvitenskap.

Ansvarsområder

Emneansvarlig:

  • Bachelor i økonomi og ledelse: Makroøkonomi / Mikroøkonomi II / Individ, bedrift og samfunn.

Kompetanse

Forskningsinteresser:

  • Politisk økonomi
  • Normer, kollektiv handling og rasjonalitet
  • Adferdsøkonomi

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner:

Arbeidsledige etablerere. Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1, 1995. (Sammen med O. Raaum).

Arbeidsledige på selv-administrerte tiltak. Kap. 3 i Reiersen, J. (red.) 1996. En ny Aktiviseringsdimensjon. Tema Nord nr 3. Nordisk Ministerråd.

Kjønn og nyetableringer. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1997, årgang 14, 35-42. (Sammen med E. Longva).

Fighting Unemployment; Business Start-Up Support for the Unemployed in Norway. Policy and Politics, 1999, Vol 27, 503-514. 

Bargaining and Efficiency in Sharecropping. Journal of Agricultural Economics, 2001, Vol 52 (2), 1-17.

Institutions, Norms, and Development. PhD Dissertation. Department of Economics, University of Oslo. 2003.

Jord, makt og utvikling. Økonomisk Forum, 2004, Årgang 58 (3), 24-33.

Status and Incentives. Nordic Journal of Political Economy, 2005, Vol 30 (2), 121-128.

Fra konflikt til samarbeid.  Tidlig forming av den norske arbeidslivsmodellen. Samfunnsøkonomen, 2011, nr 5, 125(65), 34-44.

Normer og samarbeid. Kan homo economicus og homo sociologicus noen gang forenes? Samfunnsøkonomen, 2011, nr 8, 125 (65), 38-50.

Arbeidsgiverne og den nordiske modellen, MAGMA, 2012, (4), 32-41.

Segregation and the Evolution of Cooperation. In Sun, F. et.al. (eds.) 2013. Knowledge Engineering and Management. New York: Springer. (Sammen med N. Bouhmala).

Matching structure and the evolution of cooperation in the prisoner’s dilemma. International Journal of Computer Science & Information Technology, 2013, Vol 5 (4), 109-119. (Sammen med N. Bouhmala)

Nettverk, tillit og risiko, MAGMA, 2013, Vol. 16 (3), 34-41.

Sentrale lønnsforhandlinger, solidarisk lønnspolitikk og frontfag. Noen institusjonelle forhold ved lønnsdannelsen i Norge. Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold nr 17/2015.

Tillit, risiko og økonomisk samhandling. Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, nr.19/2015.

Amerikanerne velger Sverige og Nordmenn velger Norge. Praktisk økonomi & finans, 2016, Vol. 32(1), 99-110. (Sammen med R.F. Forbord og A.T. Haugen).

Trust as Belief or Behavior? Review of Social Economy, 2016, Vol 75(4): 434-453. http://dx.doi.org/10.1080/00346764.2016.1269939

Trust, Markets and Effort. 2017. Unpublished manuscript.

From Conflict to Cooperation: Norwegian Labor Market Institutions in the Making. 2017 Unpublished manuscript.

Trust as a Booster. Journal of Business Economics and Management, 2017, Vol. 18(4), 585-598. http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2017.1334228

Hvorfor har vi så små inntektsforskjeller - og betyr det noe for folkehelsen? (Sammen med Steffen Torp). 2018. Kapittel skrevet for bokprosjektet "Velferdsstatens transformasjoner", redigert av Halvard Vike og Rolf Sundet. 

Norsk arbeidsliv og folkehelse i en verden i endring. (Sammen med Steffen Torp). 2018. Kapittel skrevet for bokprosjektet "Velferdsstatens transformasjoner", redigert av Halvard Vike og Rolf Sundet. 

Tillit, risiko og økonomisk samhandling. 2018. Kapittel skrevet for bokprosjektet "Tillit, risiko og samfunn", redigert av Eiri Elvestad.

Eksperimenter med tillit. 2018. Kapittel skrevet for bokprosjektet "Tillit, risiko og samfunn", redigert av Eiri Elvestad.

Drivers of Trust and Trustworthiness. International Journal of Social Economics, 2019, Vol. 46(1), 2-17. https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2018-0025 

Bærekraftige samfunn og bærekraftige forretningsmodeller. (Sammen med Ansgar Ødegård og Are Branstad). MAGMA, 2019, (5), 19-27. https://www.magma.no/barekraftige-samfunn-og-forretningsmodeller 

Exchange Networks, Markets and Trust. 2019. Economic Research, 2019, Vol. 31(1), 3918-3934. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1677260

Inequality and Trust Dynamics. 2019. In Magnussen, L.I. (ed.) Disaster, Diversity and Emergency Preparation. Amsterdam: IOS Press. http://ebooks.iospress.nl/ISBN/978-1-61499-993-5  

The Nordic income equality model in health promotion (Sammen med Steffen Torp) Journal of Social Medicine, 2020. Under utgivelse.

The Nordic Income Equality Model and Sustainability. 2020. In Burki, U., R. Dahlstrom and T. Azid (eds.) Moral Foundations of Sustainability:  Challenges to Theory and Practice. London Routledge. Under utgivelse.