Jonas Klavenes

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for identitetsforvaltning og samhandlingssystemer
Campus Bø (2-113C)