Jonas Kristiansen Nøland

(i permisjon)

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D2-84)
My goal is to contribute with my skills and knowledge to devolop and improve technology for a better world. Research Interests: Applied Electromagnetism, Electric Machinery, Electrical Machine Design, Power Electronic Interfaces, Energy Harvesting Devices, Electromechanical Power Generation, Excitation Systems, Power System Interplay. Reviewer: IEEE Trans. Ind. Electron., IEEE Trans. Energy Convers., IEEE Trans. Ind. Appl.

Ansvarsområder

Co-supervisor: Manjula Edirisinghe

Science communication: Populærvitenskapelige foredrag - Omvendt ingeniørkunst og digitale kraftsystemer

Publikasjoner

 

Tidsskriftpublikasjoner:

[1] Øyvang, T., Noeland, J.K., Hegglid, G. J., Lie, B., Online Model-Based Thermal Prediction for Flexible Control of an Air-Cooled Hydrogenerator, IEEE Transactions on Industrial Electronics (1982. Print), vol. 99, no. PP, 2018.

[2] Noeland, J.K., Evestedt, F., Lundin, U., Failure-Modes Demonstration and Redundant Postfault Operation of Rotating Thyristor Rectifers on Brushless Dual-Star Exciters, IEEE Transactions on Industrial Electronics (1982. Print), vol. 66, no. 2, 2019.

[3] Noeland, J.K., Evestedt, Lundin, U., Active Current Sharing Control Method for Rotating Thyristor Rectifers on Brushless Dual-Star Exciters, IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 33, no. 2, 2018.

[4] Noeland, J.K., Evestedt, F., Perez-Loya, J.J., Abrahamsson, J., Lundin, U., Comparison of Thyristor Rectifier Configurations for a Six-Phase Rotating Bushless Outer Pole PM Exciter, IEEE Transactions on Industrial Electronics (1982. Print), vol. 65, no. 2, 2018.

[5] Noeland, J.K., Evestedt, F., Perez-Loya, J.J., Abrahamsson, J., Lundin, U., Testing of Active Rectification Topologies on a Six-Phase Rotating Brushless Outer Pole PM Exciter, IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 33, no. 1, 2018.

[6] Noeland, J.K., Evestedt, F., Perez-Loya, J.J., Abrahamsson, J., Lundin, U., Design and Characterization of a Rotating Brushless Outer Pole PM Exciter for a Synchronous Generator, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 53, no. 3, 2017.

[7] Noeland, J.K., Hjelmervik, K.B., Lundin, U., Comparison of Thyristor-Controlled Rectification Topologies for a Six-Phase Rotating Brushless Permanent Magnet Exciter, IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 31, no. 1, 2016.

 

Del av bok/rapport:

[1] Noeland, J.K., Lundin, U., Step time response evaluation of different  synchronous generator excitation systems, IEEE International Energy Conference (ENERGYCON’16), 2016.

[2] Noeland, J.K., Evestedt, F., Perez-Loya, J.J., Abrahamsson, J., Lundin, U., Design and characterization of a rotating brushless PM exciter for a synchronous generator test setup, International Conference on Electrical Machines (ICEM’16), 2016.

[3] Noeland, J.K., Evestedt, F., Perez-Loya, J.J., Abrahamsson, J., Lundin, U., Evaluation of different power electronic interfaces for control of a rotating brushless PM exciter, Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON’16), 2016.

[4] Børsteløs magnetisering gir bedre nettstabilitet, Energiteknikk - fagbladet for energibransjen, vol. 2016.(5) s. 50-51.

 

Rapport/Avhandling:

[1] A New Paradigm for Large Brushless Hydrogenerators - Advantages Beyond the Static System, PhD thesis, Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 1491, ISSN 1651-6214, ISBN 978-91-554-9859-7, Uppsala University, Sweden, 2017.

[2] Fast-response rotating brushless exciters for improved stability of synchronous generators, Licentiate thesis, UURIE 347-16L, ISSN 0349-8352, Division of Electricity, Uppsala University, Sweden, 2016.

[3] Electromagnetic Analysis of Rotating Permanent Magnet Exciters for Hydroelectric Generators, MSc thesis, Division of Electric Power Engineering, Chalmers University of Technology, Sweden, 2013.

[4] Systemdrift 2020, Statnett SF, 2012.

[5] Kartlegging av potensialet for batteridrift på ferger i Norge, Zero Emission Resource Organisation, 2011.

 

Andre:

[1] Vi må kopiere vidundermaskinene i naturen, Aftenposten Viten, 1. Mar 2018.

[2] Magnetiske bakterier løser globale utfordringer, Forskning.no, 24. Feb 2018.

[3] Slitte børster i kraftverk sprer kullstøv som kan føre til børstebrann. Denne børsteløse maskinen kan eliminere problemet, Teknisk Ukeblad, Forskningsseksjonen, 2. Mai 2017, (tekst: Jan-Henrik Kulberg).

[4] Nytt paradigme for store børsteløse vannkraftgeneratorer - Fordeler som overgår statiske magnetiseringsutrustninger, Forum for Generatorer 2017, Arr. Tekna/Energi Norge, Gardermoen.

[5] Vil teste børsteløs magnetisering, Energiteknikk - fagbladet for energibransjen, vol. 2017.(4) s. 15, (tekst: Atle Abelsen).

[6] Børsteløs er best, også i kraftverk, HSN, Forskningsnytt, 8. Mai 2017, (tekst: Jan-Henrik Kulberg).

[7] Forbedret stabilitet av vannkraftgeneratorer med ny børsteløs magnetiseringsteknologi, Produksjonsteknisk konferanse 2017, Arr. Energi Norge, Stavanger.

[8] Evaluering av stegsvar for ulike synkrongenerator magnetiseringsutrustninger, Produksjonsteknisk konferanse 2016, Arr. Energi Norge, Bergen.

[9] Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold, Energi Norge - kurs og konferanser, 2014 & 2015.

[10] Børsteløs magnetisering med thyristorstyring via blåtann, Forum for Generatorer 2013, Arr. Tekna/Energi Norge, Oslo.