Jonny Bergkvist

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for brukernære tjenester
Campus Porsgrunn (A-179B)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner