Jørgen Ernstsen

Jørgen Ernstsen

Stipendiat

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D3-56)
Doktorgradsstipendiat i maritime operasjoner. Fokuserer på vurdering og måling av prestasjon i komplekse operasjoner innen sosiotekniske systemer.

Ansvarsområder

  • Forskning

Kompetanse

CV

Publikasjoner

  • Ernstsen, J., Nazir, S., & Røed, B. K. (2017). Human reliability analysis of a pilotage operation. Saf Sea Transp, 293-300.Ernstsen, Musharraf, Mallam, Nazir, & Veitch. (2018, September). Bayesian Network for Assessing Performance in Complex Navigation-A Conceptual Model. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting (Vol. 62, No. 1, pp. 1751-1755). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications. 
  • Ernstsen, Musharraf, & Nazir. (2018, September). Bayesian Model of Operator Challenges in Maritime Pilotage. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting (Vol. 62, No. 1, pp. 1813-1817). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications.
  • Mallam, S. C., Nazir, S., Renganayagalu, S. K., Ernstsen, J., Veie, S., & Edwinson, A. E. (2018, August). Design of Experiment Comparing Users of Virtual Reality Head-Mounted Displays and Desktop Computers. In Congress of the International Ergonomics Association (pp. 240-249). Springer, Cham.
  • Ernstsen, J., & Nazir, S. (2018). Consistency in the development of performance assessment methods in the maritime domain. WMU Journal of Maritime Affairs17(1), 71-90.
  • Ernstsen, J., & Nazir, S. (2018). Human error in pilotage operations. TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation12.
  • Ernstsen, J., Nazir, S., & Røed, B. K. (2017). Human reliability analysis of a pilotage operation. Saf Sea Transp, 293-300.
  • Ernstsen, J., Nazir, S., Røed, B.K., & Manca, D. (2016). Systemising performance indicators in the assessment of complex sociotechnical systems. Chemical Engineering Transactions, 53.