Jørgen Markus Jørgensen

Universitetslektor i jus

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike ()