Jørn Nyberg

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Vestfold (B2-42)