Jørn Otto Nilsen

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D1-70)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner