Jorun Rugkåsa

Professor II

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner