Julie Guttormsen

Stipendiat i naturfagdidaktikk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Vestfold (D2-24)
Forsker på læring innen geofag på ungdomstrinnet.

Ansvarsområder

Kompetanse

MSc geologi

 

CV

Praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

Høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Geologikonsultent for Slemmestad geologisenter

Dataingeniør offshore i Baker Hughes

MSc i geologi fra Universitetet i Oslo

Museumslærer ved Naturhistorisk museum i Oslo

Bibliotekar ved Universitetet i Oslo

Studieveileder ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Se Cristin