Kåre Slåtten

Førstelektor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 426)
Kåre Slåtten har lang erfaring med konsulentoppdrag og etter- og videreutdanningsprogrammer. Han jobber innenfor fagfeltet organisasjon- og ledelse og har planlagt og gjennomført en rekke studietilbud og bedriftsinterne programmer både mot privat og offentlig sektor. Hans forskningsinteresser er knyttet til Human Resource Management og spesielt personal- og HR-funksjonens organisering og arbeidsoppgaver. Han har publisert forskning om trender og moter innen organisasjon og ledelse.

Ansvarsområder

Human Resoruce Management

Endringsledelse

Kompetanse

Kåre Slåtten er utdannet Cand.Polit fra Universitetet i Oslo. 

Utenom erfaring fra høgskolesektoren, har han vært konsulent i Accenture og han har også jobbet i Delta - en arbeidstakerorganisasjon i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

CV


 

Publikasjoner

Slåtten, K. (1998). Fagrelatert didaktisk kunnskap. Perspektiver på begrepet Pedagogical Content Knowledge. Nordisk Pedagogik, 18(3), 163-173

Madsen, D. Ø., & Slåtten, K. (2013). The Role of the Management Fashion Arena in the Cross-National Diffusion of Management Concepts: The Case of the Balanced Scorecard in the Scandinavian Countries. Administrative Sciences, 3(3), 110-142

Madsen, D. Ø., & Slåtten, K. (2015). The balanced scorecard: Fashion or virus? Administrative Sciences, 5(2), 90-124.

Madsen, D. Ø., & Slåtten, K. (2015). Social media and management fashions. Cogent Business & Management, 2(1)

Madsen, D. Ø., & Slåtten, K. (2016). Balanced Scorecard i Danmark: Framvekst og utvikling. Økonomistyring & informatik. 32(2),147-173

Madsen, D. Ø., & Slåtten, K. (2017). The Rise of HR Analytics: A Preliminary Exploration. Global Conference on Business and Finance Proceedings 2017 ;Volum 12.(1), 148-159

Madsen, D. Ø., Slåtten, K., & Johanson, D. (2017).The emergence and evolution of benchmarking: A management fashion perspective. Benchmarking: An International Journal 24(3), 775-805

Madsen, D. Ø., & Slåtten, K. (2018). HR-analyse som ledelseskoncept og ledelsesmode. Samfundslederskab i Skandinavien  33 (1),42-66 https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5540/6123